Gobius niger Linnaeus, 1758
sl: črni glavač priporočeno ime

en: black gobyNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 374 (od leta 1995 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 370 (od leta 1995 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Gobiiformes

Družina (Familia): glavači - Gobiidae Cuvier 1816

Rod (Genus): glavači - Gobius Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): črni glavač - Gobius niger
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 35.00 198.00 1882
Standardna dolžina telesa (SL): 36.40 115.00 232
Višina telesa (BH): 5.60 27.50 129


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 1.1 95.0 1176
svež 1.0 50.0 576
konzerviran v formalinu 0.8 37.5 29
neznano 2.0 25.0 63


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2022)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE