Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837)
sl: pegasti glavač ime še ni revidirano

en: four-spotted gobyNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 212 (od leta 1995 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 208 (od leta 1995 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Gobiiformes

Družina (Familia): glavači - Gobiidae Cuvier 1816

Rod (Genus): ... - Deltentosteus Gill, 1863

Vrsta (Species): pegasti glavač - Deltentosteus quadrimaculatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 32.00 96.00 661
Celotna dolžina telesa (TL): 68.00 88.00 10
Standardna dolžina telesa (SL): 27.00 81.00 146
Višina telesa (BH): 6.00 13.80 88
Dolžina glave (HL): 16.00 19.00 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 0.2 8.3 703
svež 2.0 8.5 64
konzerviran v formalinu 0.4 6.8 74
neznano 2.0 89.0 37


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE