Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)
sl: kratkonosi morski konjiček priporočeno ime

en: short-snouted seahorseNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 22 (od leta 1995 do leta 2019); od tega iz Slovenije: 21 (od leta 1995 do leta 2019)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): - Syngnathiformes

Družina (Familia): morska šila in morski konjički - Syngnathidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): morski konjički - Hippocampus Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): kratkonosi morski konjiček - Hippocampus hippocampus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 63.00 88.00 3
Standardna dolžina telesa (SL): 73.40 149.60 3
Dolžina glave - morski konjički (HL): 21.40 22.50 2
Dolžina gobca - morski konjički (SNL): 7.20 7.80 2
Dolžina trupa - morski konjički (TRL): 23.20 40.60 3
Dolžina glave (HL): 10.50 17.20 5
Dolžina repa - morski konjički (TAL): 37.60 86.50 3
Dolžina gobca (SNL): 3.30 5.60 5


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 1.4 3.6 3
svež 1.0 14.0 7
konzerviran v formalinu 3.4 10.2 2
neznano 1.0 3.0 3


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2018)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE