Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829
sl: dolgonosi morski konjiček priporočeno ime

en: long-snouted seahorseNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 9 (od leta 1996 do leta 2019); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): morska šila in morski konjički - Syngnathiformes

Družina (Familia): morska šila in morski konjički - Syngnathidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): morski konjički - Hippocampus

Vrsta (Species): dolgonosi morski konjiček - Hippocampus guttulatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 109.00 121.00 2
Standardna dolžina telesa (SL): 127.40 140.10 2
Dolžina glave - morski konjički (HL): 17.40 22.80 5
Dolžina gobca - morski konjički (SNL): 7.20 9.50 5
Dolžina trupa - morski konjički (TRL): 37.90 40.00 2
Dolžina repa - morski konjički (TAL): 70.00 80.00 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 4.4 90.0 4
svež 7.0 7.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1996 do leta 2019)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE