Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
sl: pezdirk priporočeno ime

en: BitterlingNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1566 (od leta 1979 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 1557 (od leta 1979 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): krapovci - Cyprinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): pezdirki - Rhodeus Agassiz, 1832

Vrsta (Species): pezdirk - Rhodeus amarus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju in Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 5.00 5052.00 7174
Širina telesa (BB): 9.00 9.00 1
Dolžina glave (HL): 13.00 13.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
rak, poškodovan 3.7 5.0 3
neznano 4.3 4.3 1
živ 0.0 53.7 6348
svež 0.3 18.9 1334
odtaljen 0.6 4.2 99
konzerviran v alkoholu 0.0 6.9 1137


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 4.0 4.0 1


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE