Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
sl: pezdirk priporočeno ime

en: BitterlingNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1813 (od leta 1979 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 1808 (od leta 1979 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): ... - Acheilognathidae Bleeker 1863

Rod (Genus): pezdirki - Rhodeus Agassiz, 1832

Vrsta (Species): pezdirk - Rhodeus amarus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju in Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 5.00 5052.00 9483
Višina trebušnega / abdominalnega dela (ABH): 10.78 12.05 3
Dolžina trebušnega / abdominalnega dela (ABL): 30.68 35.45 3
Širina trebušnega / abdominalnega dela (ABW): 19.04 22.19 3
Dolžina srčno-škržne reže (ARL): 14.45 17.35 3
Širina srčno-škržne reže (ARW): 2.10 2.28 3
Širina med prehodom iz glavoprsja v trebušni del (CEW): 16.58 17.84 3
Dolžina premičnega prsta škarje (CFL): 13.50 20.32 3
Širina cefalnega oz. glavnega dela glavoprsja (CGW): 16.97 18.76 3
Debelina škarje (CLH): 6.03 7.95 3
Dolžina propoda škarje (CLL): 25.44 37.83 3
Širina bazalnega dela propoda škarje (CLW): 9.69 12.48 3
Višina koša (CPH): 18.92 21.28 3
Širina koša (CPW): 19.80 23.44 3
Dolžina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEL): 15.47 17.70 3
Širina glavnega/cefalnega dela glavoprsja (HEW): 13.34 15.20 3
Razdalja od baze propoda do sklepa z premičnim prstom (LCP): 7.95 12.20 3
Dolžina rostruma (ROL): 12.09 14.20 3
Širina rostruma (ROW): 5.54 6.85 3
Dolžina telzona (TEL): 11.97 13.42 3
Širina telzona (TEW): 10.33 11.68 3
Masa osebka brez jajčec (WE): 18.47 24.92 3


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.0 6.9 1644
odtaljen 0.6 4.2 99
svež 0.3 18.9 2850
neznano 0.1 4.3 244
živ 0.0 56.2 13496
rak, poškodovan 3.7 5.0 3


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 4.0 4.0 1


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE