Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
sl: pisanka priporočeno ime

en: ChubNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 3464 (od leta 1973 do leta 2021); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): krapovci - Cyprinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ... - Alburnoides Jeitteles, 1861

Vrsta (Species): pisanka - Alburnoides bipunctatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 6.00 932.00 18528
Dolžina glave (HL): 10.00 31.00 146
Širina telesa (BB): 4.00 55.00 34


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 0.0 101.0 2780
živ 0.0 3834.0 27728
neznano 5.1 11.0 2
konzerviran v alkoholu 0.1 21.3 3419
odtaljen 0.0 19.4 1453


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 4.0 40


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE