Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
sl: podust priporočeno ime

en: Common naseNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 2911 (od leta 1966 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 2905 (od leta 1966 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): krapovci - Cyprinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): podusti - Chondrostoma Agassiz, 1832

Vrsta (Species): podust - Chondrostoma nasus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 22.00 688.00 12728
Širina telesa (BB): 11.00 81.00 139
Dolžina glave (HL): 18.00 98.00 213


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 0.3 1652.0 818
živ 0.1 4100.0 9392
neznano 1.4 1200.0 5
konzerviran v alkoholu 0.1 97.4 613
odtaljen 0.3 131.3 166


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 13.0 334


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 180 mm (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Najmanjša velikost: TL = 350 mm (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. marca do 31. maja (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE