Hucho hucho (Linnaeus, 1758)
sl: sulec priporočeno ime

en: HuchenNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1605 (od leta 1966 do leta 2023); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): lososi - Salmoniformes

Družina (Familia): lososi - Salmonidae Jarocki / Schinz 1822

Rod (Genus): ... - Hucho Günther, 1866

Vrsta (Species): sulec - Hucho hucho
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 30.00 1250.00 3896


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 4.7 4.7 1
svež 14.0 4260.0 2
neznano 5050.0 5050.0 1
živ 0.2 21500.0 3964


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 12.0 11


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 700 mm (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 15. februarja do 30. septembra (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE