Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788)
sl: morski meč priporočeno ime

en: silver scabbardfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 18 (od leta 1996 do leta 2022); od tega iz Slovenije: 13 (od leta 2009 do leta 2022)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Scombriformes

Družina (Familia): morski meči - Trichiuridae Rafinesque 1810

Rod (Genus): ... - Lepidopus Goüan, 1770

Vrsta (Species): morski meč - Lepidopus caudatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 197.00 613.00 12
Standardna dolžina telesa (SL): 189.00 189.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 4.0 149.0 7
svež 34.0 260.0 5
konzerviran v formalinu 2.7 62.0 5


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2010 do leta 2022)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations