Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
sl: klen priporočeno ime

en: European ChubNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 5319 (od leta 1966 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 5316 (od leta 1966 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): ... - Leuciscidae Bonaparte 1835

Rod (Genus): ... - Squalius Bonaparte, 1837

Vrsta (Species): klen - Squalius cephalus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 164.00 164.00 1
Celotna dolžina telesa (TL): 4.00 1233.00 26070
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): 15.00 36.00 2
Standardna dolžina telesa (SL): 132.00 132.00 1
Višina telesa (BH): 38.00 38.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.0 116.0 2631
odtaljen 0.1 59.0 161
svež 0.8 2007.0 2581
neznano 0.5 1758.0 606
živ 0.0 5723035.3 49465


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 14.0 995
analiza dolžinskih frekvenc 2.0 8.0 169


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 300 mm (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. maja do 30. junija (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE