Protochondrostoma genei (Bonaparte, 1839)
sl: primorska podust priporočeno ime

en: South European NaseNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 73 (od leta 2013 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): ... - Leuciscidae Bonaparte 1835

Rod (Genus): ... - Protochondrostoma Robalo, Almada, Levy &amp; Doadrio, 2007

Vrsta (Species): primorska podust - Protochondrostoma genei
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 18.00 188.00 1036


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 2.6 5.1 10
odtaljen 2.0 61.1 374
svež 0.5 8.4 33
živ 0.1 71.0 735


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 2.0 3.0 4
ocenjeno po izkustvu 3.0 6.0 180
določeno po datumu rojstva 0.0 1.0 558


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE