Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
sl: babica ime še ni revidirano

en: Stone loachNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1823 (od leta 1973 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 1821 (od leta 1973 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): rečne babice - Nemacheilidae Regan 1911

Rod (Genus): ... - Barbatula Linck, 1790

Vrsta (Species): babica - Barbatula barbatula
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju in Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 10.00 136.00 2945


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.0 18.0 669
odtaljen 0.2 6.2 42
svež 1.0 7.0 58
neznano 0.2 8.0 229
živ 0.0 52.0 7597


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 0.0 2


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE