Liza aurata (Risso, 1810)
sl: zlati cipelj priporočeno ime

en: golden grey mulletNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 168 (od leta 1967 do leta 2019); od tega iz Slovenije: 166 (od leta 1970 do leta 2019)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): ciplji - Mugilidae Jarocki 1822

Rod (Genus): tankousti ciplji - Liza Jordan &amp; Swain, 1884

Vrsta (Species): zlati cipelj - Liza aurata
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 120.00 465.00 1192
Celotna dolžina telesa (TL): 125.00 176.00 4
Standardna dolžina telesa (SL): 149.00 328.00 144
Višina telesa (BH): 34.00 79.00 67
Dolžina glave (HL): 40.00 40.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 18.9 503.0 188
svež 43.0 967.1 683
neznano 54.0 509.0 45
živ 22.0 50.0 4


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2018)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2015)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE