Liza aurata (Risso, 1810)
sl: zlati cipelj priporočeno ime

en: golden grey mulletNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 179 (od leta 1967 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 177 (od leta 1970 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): ciplji - Mugilidae Jarocki 1822

Rod (Genus): tankousti ciplji - Liza Jordan &amp; Swain, 1884

Vrsta (Species): zlati cipelj - Liza aurata
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 120.00 465.00 1213
Celotna dolžina telesa (TL): 105.00 342.00 22
Standardna dolžina telesa (SL): 149.00 328.00 144
Višina telesa (BH): 34.00 79.00 67
Dolžina glave (HL): 40.00 40.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 18.9 503.0 193
neznano 54.0 509.0 45
živ 11.0 280.0 23
svež 43.0 967.1 686


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2020)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE