Loligo vulgaris Lamarck, 1798
sl: ligenj priporočeno ime

en: European squidNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 539 (od leta 1987 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 530 (od leta 1987 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): mehkužci - Mollusca

Razred (Classis): glavonožci - Cephalopoda Cuvier, 1797

Red (Ordo): ... - Teuthida Naef, 1916

Družina (Familia): lignji - Loliginidae Lesueur, 1821

Rod (Genus): lignji - Loligo Lamarck, 1798

Vrsta (Species): ligenj - Loligo vulgaris
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina plašča (ML): 17.00 473.00 6140
Dolžina plavuti (FinL): 25.00 36.90 8


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 0.8 1020.0 4014
konzerviran v formalinu 1.6 9.8 9
neznano 1.0 907.0 426
svež 0.6 943.0 976


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2021)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri