Lophius piscatorius Linnaeus, 1758
sl: morska spaka priporočeno ime

en: anglerNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 7 (od leta 1995 do leta 2020); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): trnkarice - Lophiiformes

Družina (Familia): morske spake - Lophiidae Rafinesque 1810

Rod (Genus): morske spake - Lophius Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): morska spaka - Lophius piscatorius
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 62.00 605.00 11
Standardna dolžina telesa (SL): 245.00 451.00 4


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 3.9 117.0 2
svež 2.4 4540.0 8
živ 450.0 450.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2001)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations