Buglossidium luteum (Risso, 1810)
sl: pritlikavi list priporočeno ime

en: solenetteNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 100 (od leta 1987 do leta 2019); od tega iz Slovenije: 94 (od leta 1987 do leta 2019)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): morski listi - Soleidae Bonaparte 1833

Rod (Genus): pritlikavi listi - Buglossidium Chabanaud, 1930

Vrsta (Species): pritlikavi list - Buglossidium luteum
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 43.00 125.00 201
Standardna dolžina telesa (SL): 67.00 88.00 24
Višina telesa (BH): 19.00 35.00 24


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 3.7 13.2 26
svež 1.0 17.0 41
konzerviran v formalinu 4.5 12.6 24
neznano 3.0 9.0 5


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2016)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE