Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758)
sl: kljunačka priporočeno ime

en: longspine snipefishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 4 (od leta 1996 do leta 2002); od tega iz Slovenije: 1 (od leta 2002 do leta 2002)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): - Syngnathiformes

Družina (Familia): kljunačke - Centriscidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): kljunačke - Macroramphosus Lacepède, 1803

Vrsta (Species): kljunačka - Macroramphosus scolopax
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 125.00 125.00 1
Standardna dolžina telesa (SL): 109.00 109.00 1
Višina telesa (BH): 30.50 30.50 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 0.6 15.2 5


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE