Maja squinado (Herbst, 1788)
sl: morski pajek priporočeno ime

en: spinous spider crabNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 20 (od leta 1995 do leta 2017); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): morski pajki - Majidae

Rod (Genus): morski pajki - Maja

Vrsta (Species): morski pajek - Maja squinado
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 53.00 155.00 8
Postorbitalna dolžina koša (CL): 47.00 172.00 15


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 202.4 477.4 2
svež 100.0 840.0 7
živ 43.0 180.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2021)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2015 do leta 2015)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri