Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
sl: primorski koščak ime še ni revidirano

en: /Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 78 (od leta 2012 do leta 2022); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): rečni raki - Astacidae

Rod (Genus): ... - Austropotamobius Skorikov, 1908

Vrsta (Species): primorski koščak - Austropotamobius pallipes
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 31.00 110.00 24


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
živ 0.1 45.8 369
rak, nepoškodovan 7.6 54.4 114
rak, poškodovan 22.4 51.8 4
rak, poškodovan - brez 1 škarje 14.2 23.9 3
rak, poškodovan - brez obeh škarij 20.3 20.3 1
rak, poškodovan - regenerirana 1 škarja 13.7 51.1 18
rak, poškodovan - regenerirani obe škarj 12.0 22.6 4


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri