Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
sl: oslič priporočeno ime

en: European hake



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 203 (od leta 1987 do leta 2018); od tega iz Slovenije: 198 (od leta 1987 do leta 2018)



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): trske - Gadiformes

Družina (Familia): osliči - Merlucciidae

Rod (Genus): osliči - Merluccius Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): oslič - Merluccius merluccius




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 79.50 464.00 371
Standardna dolžina telesa (SL): 72.50 419.00 73
Višina telesa (BH): 11.40 95.00 46


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 4.7 952.0 114
svež 28.0 1016.0 122
konzerviran v formalinu 3.7 3.7 1
neznano 16.0 449.0 12


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje








Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2017)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2014)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2018)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 200 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94



Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations