Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)
sl: mol priporočeno ime

en: whitingNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 573 (od leta 1987 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 561 (od leta 1987 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): trske - Gadiformes

Družina (Familia): trske - Gadidae Rafinesque 1810

Rod (Genus): moli - Merlangius Geoffroy, 1767

Vrsta (Species): mol - Merlangius merlangus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 13.00 434.00 14772
Celotna dolžina telesa (TL): 146.00 146.00 1
Standardna dolžina telesa (SL): 40.00 346.00 894
Višina telesa (BH): 7.00 85.00 490


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 43.0 43.0 1
odtaljen 0.4 410.3 8440
svež 0.5 315.0 3125
konzerviran v formalinu 0.1 20.0 123
neznano 3.0 629.0 271
živ 62.0 85.0 3


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2016)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations