Monochirus hispidus Rafinesque, 1814
sl: hrapavi list priporočeno ime

en: whiskered soleNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 49 (od leta 1987 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 44 (od leta 1987 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): morski listi - Soleidae Bonaparte 1833

Rod (Genus): hrapavi listi - Monochirus Rafinesque, 1814

Vrsta (Species): hrapavi list - Monochirus hispidus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 30.00 127.00 33
Standardna dolžina telesa (SL): 55.00 89.00 16
Višina telesa (BH): 22.80 40.00 17


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 4.2 24.4 9
svež 1.0 22.0 10
konzerviran v formalinu 4.0 24.5 16
neznano 16.0 16.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2003)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE