Mullus barbatus Linnaeus, 1758
sl: bradač priporočeno ime

en: red mulletNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 276 (od leta 1987 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 271 (od leta 1987 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): bradači - Mullidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): bradači - Mullus Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): bradač - Mullus barbatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 47.00 260.00 2196
Celotna dolžina telesa (TL): 91.00 101.00 2
Standardna dolžina telesa (SL): 51.00 179.00 305
Višina telesa (BH): 15.50 53.00 162
Dolžina glave (HL): 19.00 44.00 10


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 0.8 225.0 357
neznano 6.0 95.0 142
konzerviran v formalinu 8.5 24.7 10
odtaljen 1.4 188.6 1771


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
ocenjeno po izkustvu 0.0 0.0 11
branje otolitov - raven makrostruktur 1.0 1.0 1


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2011)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2021)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 110 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations