Cobitis elongatoides Bacescu & Maier, 1969
sl: navadna nežica priporočeno ime

en: /



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1196 (od leta 1973 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 1195 (od leta 1973 do leta 2020)



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): činklje - Cobitidae Swainson 1838

Rod (Genus): nežice - Cobitis Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): navadna nežica - Cobitis elongatoides




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 6.00 157.00 3736


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
živ 0.0 70.0 3684
svež 1.3 16.6 46
konzerviran v alkoholu 0.2 9.0 42


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje





Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah



Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri


FISHBASE