Mustelus punctulatus Risso, 1827
sl: črnopikčasti morski pes priporočeno ime

en: blackspotted smooth-houndNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 76 (od leta 1987 do leta 2018); od tega iz Slovenije: 72 (od leta 1987 do leta 2018)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): pravi morski psi - Carchariniformes

Družina (Familia): navadni morski psi - Triakidae

Rod (Genus): navadni morski psi - Mustelus Valmont de Bomare, 1764

Vrsta (Species): črnopikčasti morski pes - Mustelus punctulatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 278.00 1180.00 139
Standardna dolžina telesa (SL): 304.00 331.00 2
Višina telesa (BH): 32.00 35.00 2
Širina pokrova nosnice (SP2): 11.50 11.60 2
Širina nosnice (NOW): 8.10 17.50 57
Razmak med nosnicama (INW): 8.00 21.70 57


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 90.0 1230.0 11
svež 84.0 6400.0 96
neznano 61.0 4200.0 27


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2018)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE