Mustelus punctulatus Risso, 1827
sl: črnopikčasti morski pes priporočeno ime

en: blackspotted smooth-houndNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 92 (od leta 1987 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 88 (od leta 1987 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): pravi morski psi - Carchariniformes

Družina (Familia): navadni morski psi - Triakidae Gray 1851

Rod (Genus): navadni morski psi - Mustelus Valmont de Bomare, 1764

Vrsta (Species): črnopikčasti morski pes - Mustelus punctulatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 278.00 1180.00 176
Standardna dolžina telesa (SL): 304.00 331.00 2
Višina telesa (BH): 32.00 35.00 2
Razmak med nosnicama (INW): 6.49 21.70 80
Širina nosnice (NOW): 6.32 18.50 80
Širina pokrova nosnice (SP2): 11.50 11.60 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 67.2 2650.0 40
živ 522.0 1030.0 2
svež 84.0 6400.0 100
neznano 61.0 4200.0 27


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2012)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2021)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE