Mustelus punctulatus Risso, 1827
sl: črnopikčasti morski pes priporočeno ime

en: blackspotted smooth-houndNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 103 (od leta 1987 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 99 (od leta 1987 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): pravi morski psi - Carcharhiniformes

Družina (Familia): navadni morski psi - Triakidae Gray 1851

Rod (Genus): navadni morski psi - Mustelus Valmont de Bomare, 1764

Vrsta (Species): črnopikčasti morski pes - Mustelus punctulatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 278.00 1180.00 255
Standardna dolžina telesa (SL): 304.00 331.00 2
Višina telesa (BH): 32.00 35.00 2
Širina nosnice (NOW): 6.32 20.30 122
Razmak med nosnicama (INW): 6.49 21.70 119
Širina pokrova nosnice (SP2): 11.50 11.60 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 67.2 2650.0 90
svež 84.0 6400.0 127
neznano 61.0 4200.0 27
živ 522.0 1030.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2012)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE