Eudontomyzon vladykovi Oliva & Zanandrea, 1959
sl: donavski potočni piškur priporočeno ime

en: Vladykov's lampreyNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 730 (od leta 1980 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): piškurji - Petromyzonti

Red (Ordo): piškurji - Petromyzontiformes

Družina (Familia): piškurji - Petromyzontidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): ... - Eudontomyzon Regan, 1911

Vrsta (Species): donavski potočni piškur - Eudontomyzon vladykovi
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


Ni podatkov!


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.3 3.0 12
odtaljen 8.2 8.2 1
svež 7.0 13.0 7
neznano 0.2 21.0 540
živ 0.1 27.0 1957


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE