Gobio obtusirostris Valenciennes, 1842
sl: navadni globoček priporočeno ime

en: GudgeonNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 2669 (od leta 1973 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): ... - Gobionidae Bleeker 1863

Rod (Genus): ... - Gobio Cuvier, 1816

Vrsta (Species): navadni globoček - Gobio obtusirostris
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 7.00 198.00 8124
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): 16.00 26.00 8


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.1 26.8 1743
odtaljen 0.8 20.6 224
svež 0.6 47.0 1440
neznano 0.2 29.2 88
živ 0.0 272.0 19159
rak, poškodovan 10.4 10.4 1


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 2.0 6.0 73


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Vrsta ni ribolovna! Ur.l. RS, št. 46/2007 Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE