Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758)
sl: morski golob priporočeno ime

en: common eagle rayNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 47 (od leta 1987 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 44 (od leta 1987 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): morski golobi - Myliobatiformes

Družina (Familia): morski golobi - Myliobatidae Bonaparte 1835

Rod (Genus): morski golobi - Myliobatis

Vrsta (Species): morski golob - Myliobatis aquila
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 442.00 945.00 19
Razpon prsnih plavuti (PS): 233.00 552.00 22


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 211.0 2600.0 7
svež 123.5 1000.0 12
živ 328.0 13200.0 2
neznano 233.0 233.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2013 do leta 2014)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2019)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE