Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002
sl: pohra priporočeno ime

en: Large spot barbelNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1997 (od leta 1973 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): krapovci - Cyprinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): mrene - Barbus Cuvier &amp; Cloquet, 1816

Vrsta (Species): pohra - Barbus balcanicus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju in Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 10.00 436.00 12876
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): 12.00 12.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.1 25.7 724
odtaljen 0.7 13.8 7
svež 1.0 181.0 74
neznano 0.7 6.0 4
živ 0.0 1159.0 26322


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 5.0 47


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 200 mm (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. maja do 30. junija (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE