Phoxinus lumaireul (Schinz, 1840)
sl: pisanec priporočeno ime

en: Italian minnowNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1335 (od leta 1984 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 1329 (od leta 1984 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): ... - Leuciscidae Bonaparte 1835

Rod (Genus): pisanci - Phoxinus Rafinesque, 1820

Vrsta (Species): pisanec - Phoxinus lumaireul
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju in Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 5.00 646.00 5953


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.0 15.0 2180
svež 0.1 93.0 762
neznano 1.2 17.8 6
živ 0.0 3043.4 18491


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 0.0 17


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE