Rutilus virgo (Heckel, 1852)
sl: platnica priporočeno ime

en: Cactus roachNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1487 (od leta 1979 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): ... - Leuciscidae Bonaparte 1835

Rod (Genus): rdečeoke - Rutilus Rafinesque, 1820

Vrsta (Species): platnica - Rutilus virgo
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 12.00 660.00 4629


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 0.7 13.0 19
odtaljen 4.6 16.2 4
svež 1.0 1800.0 593
neznano 132.0 1200.0 3
živ 0.1 3360.7 4693


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 1.0 6.0 9


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 350 mm (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. marca do 31. maja (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE