Octopus vulgaris Cuvier, 1797
sl: hobotnica priporočeno ime

en: common octopusNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 2 (od leta 1995 do leta 2012); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): mehkužci - Mollusca

Razred (Classis): glavonožci - Cephalopoda Cuvier, 1797

Red (Ordo): osmerolovkarji - Octopoda Leach, 1818

Družina (Familia): hobotnice - Octopodidae Orbigny, 1840

Rod (Genus): hobotnice - Octopus Cuvier, 1797

Vrsta (Species): hobotnica - Octopus vulgaris
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


Ni podatkov!


Masa


Ni podatkov!


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2022)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 1995)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


Food and Agriculture Organization of the United Nations