Callionymus risso Lesueur, 1814
sl: mali zmajček ime še ni revidirano

en: /Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 58 (od leta 1996 do leta 2022); od tega iz Slovenije: 57 (od leta 1996 do leta 2022)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): zmajčki - Callionymidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): zmajčki - Callionymus Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): mali zmajček - Callionymus risso
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 33.00 78.00 100
Standardna dolžina telesa (SL): 28.80 61.00 20
Višina telesa (BH): 3.80 8.00 18


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 1.1 1.1 1
odtaljen 0.7 2.8 64
svež 0.9 4.0 32
konzerviran v formalinu 0.4 3.0 22


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1997 do leta 2013)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE