Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
sl: šarenka priporočeno ime

en: rainbow troutNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1575 (od leta 1977 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 1556 (od leta 1979 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): lososi - Salmoniformes

Družina (Familia): lososi - Salmonidae Jarocki / Schinz 1822

Rod (Genus): tihomorski lososi - Oncorhynchus Suckley, 1861

Vrsta (Species): šarenka - Oncorhynchus mykiss
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 3.00 700.00 8585


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 1.4 3000.0 240
neznano 23.0 590.0 3
živ 0.1 4000.0 20124


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 6.0 278


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Prepoved ribolova: od 1. decembra do 28. februarja (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. decembra do 31. marca (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE