Pagellus acarne (Risso, 1827)
sl: divji ribon priporočeno ime

en: axillary seabreamNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 180 (od leta 1996 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 179 (od leta 1998 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Acanthuriformes

Družina (Familia): špari - Sparidae Rafinesque 1818

Rod (Genus): riboni - Pagellus Valenciennes in Cuvier &amp; Valenciennes, 1830

Vrsta (Species): divji ribon - Pagellus acarne
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 44.00 217.00 1308
Standardna dolžina telesa (SL): 75.00 131.00 12
Višina telesa (BH): 20.00 40.00 12
Dolžina glave (HL): 28.00 42.00 7
Dolžina gobca (SNL): 6.00 11.00 7
Premer očesa (ED): 7.20 13.70 8


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 1.5 67.6 1046
svež 1.0 130.0 73
konzerviran v formalinu 12.8 57.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2013 do leta 2023)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1998 do leta 2023)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 170 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE