Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
sl: okati ribon priporočeno ime

en: blackspot seabreamNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 32 (od leta 1995 do leta 2022); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): špari - Sparidae Rafinesque 1818

Rod (Genus): riboni - Pagellus Valenciennes in Cuvier &amp; Valenciennes, 1830

Vrsta (Species): okati ribon - Pagellus bogaraveo
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 87.00 185.00 89
Standardna dolžina telesa (SL): 101.00 126.00 6
Višina telesa (BH): 39.00 45.00 7
Dolžina glave (HL): 33.00 36.50 4
Dolžina gobca (SNL): 8.00 8.80 3
Premer očesa (ED): 11.20 13.00 5


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 9.3 50.8 128
svež 24.0 85.0 11
konzerviran v formalinu 48.0 54.0 2
neznano 33.0 43.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2022)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 330 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE