Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758)
sl: velika pokrovača priporočeno ime

en: /Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 59 (od leta 1995 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 58 (od leta 1995 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): mehkužci - Mollusca

Razred (Classis): školjke - Bivalvia

Red (Ordo): ostrige - Ostreoida

Družina (Familia): pokrovače - Pectinidae

Rod (Genus): pokrovače - Pecten

Vrsta (Species): velika pokrovača - Pecten jacobaeus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


Ni podatkov!


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 8.0 188.4 14
svež 7.0 230.0 34


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2012 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1998 do leta 2023)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: 100 mm (čez najdaljši del lupine) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri