Penaeus kerathurus (Forskål, 1775)
sl: tigrasta kozica priporočeno ime

en: caramote prawnNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 139 (od leta 1999 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 137 (od leta 1999 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): bičaste kozice - Penaeidae

Rod (Genus): bele kozice - Penaeus

Vrsta (Species): tigrasta kozica - Penaeus kerathurus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 95.00 221.00 528
Postorbitalna dolžina koša (CL): 21.00 93.00 142


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 20.0 20.0 1
odtaljen 8.5 66.6 104
svež 6.0 100.0 97


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2000 do leta 2020)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


Food and Agriculture Organization of the United Nations