Penaeus kerathurus (Forskål, 1775)
sl: tigrasta kozica priporočeno ime

en: caramote prawnNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 154 (od leta 2000 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 152 (od leta 2000 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): členonožci - Arthropoda

Razred (Classis): raki - Crustacea

Red (Ordo): deseteronožci - Decapoda

Družina (Familia): bičaste kozice - Penaeidae

Rod (Genus): bele kozice - Penaeus

Vrsta (Species): tigrasta kozica - Penaeus kerathurus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina telesa (TL): 95.00 221.00 666
Postorbitalna dolžina koša (CL): 21.00 93.00 250


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 8.5 66.6 107
svež 6.0 100.0 114
konzerviran v formalinu 20.0 20.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2000 do leta 2022)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


Food and Agriculture Organization of the United Nations