Petromyzon marinus Linnaeus, 1758
sl: morski piškur priporočeno ime

en: sea lampreyNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1 (leta 2002); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): piškurji - Cephalaspidomorphi

Red (Ordo): piškurji - Petromyzontiformes

Družina (Familia): piškurji - Petromyzontidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): piškurji - Petromyzon Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): morski piškur - Petromyzon marinus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


Ni podatkov!


Masa


Ni podatkov!


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Zavarovana vrsta! Ur.l. RS, št. 46/2004 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE