Zeugopterus regius (Bonnaterre, 1788)
sl: kosmati romb priporočeno ime

en: Eckström's topknotNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 39 (od leta 1987 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 32 (od leta 1987 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): bokoplute - Pleuronectiformes

Družina (Familia): rombi - Scophthalmidae Chabanaud 1933

Rod (Genus): ... - Zeugopterus Gottsche, 1835

Vrsta (Species): kosmati romb - Zeugopterus regius
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 49.00 123.00 23
Standardna dolžina telesa (SL): 61.00 89.00 10
Višina telesa (BH): 30.00 51.00 10


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 7.6 35.0 9
konzerviran v formalinu 6.5 14.7 7
svež 3.5 10.0 3


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1997 do leta 2018)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE