Zeugopterus regius (Bonnaterre, 1788)
sl: kosmati romb priporočeno ime

en: Eckström's topknotNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 38 (od leta 1987 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 31 (od leta 1987 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): rombi - Scophthalmidae Chabanaud 1933

Rod (Genus): ... - Zeugopterus Gottsche, 1835

Vrsta (Species): kosmati romb - Zeugopterus regius
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 49.00 123.00 26
Standardna dolžina telesa (SL): 61.00 89.00 10
Višina telesa (BH): 30.00 51.00 10


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 4.0 35.0 12
svež 3.5 10.0 3
konzerviran v formalinu 4.0 22.5 12


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1997 do leta 2021)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE