Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)
sl: iverka priporočeno ime

en: flounderNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 105 (od leta 1987 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 103 (od leta 1988 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): bokoplute - Pleuronectidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): iverke - Platichthys Girard, 1854

Vrsta (Species): iverka - Platichthys flesus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 125.00 408.00 506
Celotna dolžina telesa (TL): 192.00 309.00 3
Standardna dolžina telesa (SL): 101.00 296.00 141
Višina telesa (BH): 38.00 133.00 132


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 18.2 894.0 202
svež 14.3 853.0 172
konzerviran v formalinu 29.5 29.5 1
neznano 22.0 275.0 36
živ 56.0 120.0 3


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations