Plectorhinchus mediterraneus (Guichenot, 1850)
sl: prašičevka priporočeno ime

en: rubberlip gruntNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757


Pojavljanje

 

Lipej in sod. (1996 Ref#706) navajajo dve najdbi vrste Plectorhinchus mediterraneus v Tržaškem zalivu, od tega eno v slovenskem morju: 18.8.1993 je blizu Trsta (Diga Rizzo) potapljač ujel en osebek dolg 373 mm; 24.12.1993 se je en osebek dolg 346 mm ujel v vršo nastavljeno sredi Pirankega zaliva. To je bila prva najdba vrste Plectorhinchus mediterraneus v slovenskem morju in doslej tudi edina.

 

Posodobljeno: 22.3.2024

 


Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 2 (leta 1993); od tega iz Slovenije: 1Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Acanthuriformes

Družina (Familia): prašičevke - Haemulidae Gill 1885

Rod (Genus): prašičevke - Plectorhinchus Lacepède, 1801

Vrsta (Species): prašičevka - Plectorhinchus mediterraneus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 366.00 366.00 1
Standardna dolžina telesa (SL): 296.00 296.00 1
Višina telesa (BH): 120.00 120.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 695.0 695.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE