Polyprion americanus (Bloch & Schneider, 1801)
sl: globinska kirnja priporočeno ime

en: wreckfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757


Pojavljanje

 

Bussani (1986-87 Ref#709) navaja, da se vrsta Polyprion americanus občasno pojavlja v Tržaškem zalivu. Pri tem je daljše obdobje povsem odsotna, nato pa se pojavi v strnjenih jatah. V Tržaškem zalivu se pojavljajo izključno nedorasli osebki, ki se radi zadržujejo v senci plavajočih predmetov. Tudi Bettoso et al. (2020 Ref#6781) navajajo izključno nedorasle primerke iz Tržaškega zaliva.

 

Posodobljeno: 28.3.2024

 


Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1 (leta 2018); v Sloveniji vrsta ni bila najdenaZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Acropomatiformes

Družina (Familia): globinske kirnje - Polyprionidae Bleeker 1874

Rod (Genus): globinske kirnje - Polyprion Oken, 1817

Vrsta (Species): globinska kirnja - Polyprion americanus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 345.00 345.00 1
Standardna dolžina telesa (SL): 205.00 290.00 2
Višina telesa (BH): 78.00 108.00 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 260.0 825.0 2
neznano 81.9 160.1 6


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 450 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE