Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766)
sl: skakavka priporočeno ime

en: bluefish



Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757


Pojavljanje


Prvi podatek o pojavljanju skakavke v slovenskem morju imamo iz januarja 2001. Ker ribiči vrste niso poznali sklepamo, da se pred tem vrsta v slovenskem morju ni pojvljala.



Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 39 (od leta 1966 do leta 2018); od tega iz Slovenije: 38 (od leta 2001 do leta 2018)



Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): skakavke - Pomatomidae

Rod (Genus): skakavke - Pomatomus

Vrsta (Species): skakavka - Pomatomus saltatrix




Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov




Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 297.00 565.00 40
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): 272.00 501.00 4
Standardna dolžina telesa (SL): 243.00 449.00 4
Višina telesa (BH): 65.00 114.00 4


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 396.0 396.0 1
svež 275.0 1609.0 10
konzerviran v formalinu 282.0 282.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase




Sezonsko pojavljanje








Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2018)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2015 do leta 2015)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin



%

dolžina [mm]



Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations