Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758)
sl: romb priporočeno ime

en: turbotNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 20 (od leta 1996 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 19 (od leta 1997 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): bokoplute - Pleuronectiformes

Družina (Familia): rombi - Scophthalmidae Chabanaud 1933

Rod (Genus): rombi - Scophthalmus Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): romb - Scophthalmus maximus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 58.00 682.00 15
Standardna dolžina telesa (SL): 218.00 218.00 1
Višina telesa (BH): 144.00 490.00 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
neznano 9800.0 9800.0 1
svež 2.8 11000.0 12
živ 4550.0 4550.0 1
odtaljen 10.7 26.0 4


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2013 do leta 2020)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE