Aetomylaeus bovinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
sl: kljunati morski golob priporočeno ime

en: bull rayNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 3 (od leta 2007 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 1 (od leta 2023 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): morski golobi - Myliobatiformes

Družina (Familia): morski golobi - Myliobatidae Bonaparte 1835

Rod (Genus): ... - Aetomylaeus Garman, 1908

Vrsta (Species): kljunati morski golob - Aetomylaeus bovinus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 820.00 820.00 1
Razpon prsnih plavuti (PS): 505.00 505.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 1160.0 11280.0 6


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE