Raja asterias Delaroche, 1809
sl: zvezdasta raža priporočeno ime

en: starry rayNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 21 (od leta 1987 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 19 (od leta 1995 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): raže - Rajiformes

Družina (Familia): raže - Rajidae de Blainville 1816

Rod (Genus): prave raže - Raja Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): zvezdasta raža - Raja asterias
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 281.00 697.00 18
Razpon prsnih plavuti (PS): 191.00 408.00 17
Dolžina diska (DL): 308.00 308.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 534.0 1812.0 11
živ 730.0 1300.0 2
odtaljen 114.0 1250.0 6


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2001 do leta 2015)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE