Salmo trutta fario Linnaeus, 1758
sl: potočna postrv priporočeno ime

en: Brown troutNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 2788 (od leta 1977 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 2769 (od leta 1977 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): lososi - Salmoniformes

Družina (Familia): lososi - Salmonidae Jarocki / Schinz 1822

Rod (Genus): postrvi - Salmo Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): morska postrv - Salmo trutta

Podvrsta (Subspecies): potočna postrv - Salmo trutta fario
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 207.00 207.00 1
Celotna dolžina telesa (TL): 10.00 1000.00 12919
Standardna dolžina telesa (SL): 175.00 175.00 1
Višina telesa (BH): 36.00 36.00 1
Dolžina glave (HL): 42.50 42.50 1
Premer očesa (ED): 8.50 8.50 1
Dolžina gobca (SNL): 10.00 10.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v alkoholu 1.7 7.2 27
odtaljen 80.0 130.4 2
svež 1.0 10559.9 283
neznano 2.0 2186.0 776
živ 0.0 4524.7 42780


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 0.0 9.0 2201
analiza dolžinskih frekvenc 2.0 3.0 6


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 250 mm (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. decembra do 31. marca (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. oktobra do 28. februarja (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE