Salmo marmoratus Cuvier, 1829
sl: soška postrv priporočeno ime

en: Marble troutNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 635 (od leta 1981 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 633 (od leta 1981 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): lososi - Salmoniformes

Družina (Familia): lososi - Salmonidae Jarocki / Schinz 1822

Rod (Genus): postrvi - Salmo Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): soška postrv - Salmo marmoratus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 9.00 685.00 2602


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 0.9 1347.0 49
neznano 6.0 2020.0 36
živ 0.0 9500.0 4871


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 3.0 8.0 24


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 400 mm (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. oktobra do 31. marca (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE