Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758
sl: morska postrv priporočeno ime

en: sea troutNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 3 (od leta 2009 do leta 2012); od tega iz Slovenije: 2 (od leta 2009 do leta 2012)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): lososi - Salmoniformes

Družina (Familia): lososi - Salmonidae Jarocki / Schinz 1822

Rod (Genus): postrvi - Salmo Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): morska postrv - Salmo trutta

Podvrsta (Subspecies): morska postrv - Salmo trutta trutta
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 194.00 504.00 11
Standardna dolžina telesa (SL): 158.00 425.00 12
Višina telesa (BH): 31.00 110.00 11
Dolžina glave (HL): 38.00 92.00 10
Dolžina gobca (SNL): 7.30 23.00 10
Premer očesa (ED): 7.40 12.00 10


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 77.0 444.0 5
svež 65.0 1230.0 6
konzerviran v formalinu 43.0 70.0 3
neznano 2000.0 2000.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2008 do leta 2021)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE